Jums interesējošo informāciju varat iegūt pie jūsu bērna treneriem vai Madonas BJSS administrācijas.

No 2016.gada 1.janvāra Madonas BJSS audzēkņu maksu var veikt tikai ar pārskaitījumu.

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKTĀ MADONAS BJSS AUDZĒKŅU MAKSA
 
  • Audzēkņu maksa mēnesī - 4,- eiro
  • Ja apmeklē divas vai vairāk treniņu grupas - 2,- eiro par katru
  • Ja ģimenē 3 un vairāk nepilngadīgi bērni - 2,- eiro
 
Maksu par apmācību audzēkņiem no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm sedz no pašvaldības Sociālā dienesta noteiktajā kārtībā.

 

Vecākiem maksājumā norādīt:

  1. Bērna vārdu, uzvārdu,
  2. dzimšanas gadu,
  3. sporta veidu kuru apmeklē,
  4. par kuriem mēnešiem tiek maksāts.

 

Maksa jāveic par 9 mēnešiem.

 

Rekvizīti:
Madonas novada pašvaldība
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
Reģ.Nr.LV90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr.LV37UNLA00309001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X