DROŠĪBAS NOTEIKUMI MĀCĪBU TRENIŅU NODARBĪBU LAIKĀ

 

1. Nodarbībās atļauts piedalīties ar ārsta un vecāku atļauju.

2.  Jāievēro sporta ētikas principi treniņos un sacensībās, jābūt pozitīvam piemēram skolā.

3. Nodarbībās atļauts piedalīties tikai sporta formā, ja nodarbība notiek ārpus telpām, tad, jābūt sporta apģērbam atbilstošam klimatiskiem apstākļiem.

4. Nodarbībās nedrīkst piedalīties ar aksesuāriem, kas var savainot pašu vai citus komandas biedrus.

5. Bez atļaujas nedrīkst atstāt nodarbību vietu.

6. Spēcīgā vējā, pie pazeminātas temperatūras un paaugstināta mitruma pirms vingrinājumu izpildes nepieciešams palielināt iesildīšanās laiku (jāorganizē intensīvāka iesildīšanās).

7. Sporta apavu pazoles nedrīkst slīdēt, tiem cieši jāaptver kāja, tie nedrīkst traucēt asinsriti.

8. Sacensībās un treniņnometnēs stingri jāievēro trenera norādījumi, aizliegts patstāvīgi pamest autobusu vai sacensību vietu.

10. Nodarbību laikā jāpilda visi trenera norādījumi.

11. Ja esi slims, aizkavējies un nevari ierasties uz treniņu vai sacensībām obligāti ziņo trenerim.

12. Pēc nodarbības jāsavāc un jānoliek viss treniņu inventārs.

13. Aizliegts neattaisnoti kavēt nodarbības.