Breadcrumbs

 
 

Gaujas iela 13, Madona, Madonas pilsēta, LV-4801

 

Drukāt

 ,

Rekvizīti:
Madonas novada pašvaldība
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
Reģ.Nr.LV90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr.LV37UNLA00309001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X